Leasing pracowniczy to usługa polegająca na wynajęciu pracownika zatrudnionego przez inną firmę. Aby mogło do niego dojść, powinna zostać podpisana odpowiednia umowa pomiędzy firmą wynajmującą pracownika a firmą oferującą usługę leasingu, jak też między pracownikiem a firmą, która chce go wynajmować innym podmiotom – agencją pracy tymczasowej. W takim przypadku osoba oddelegowana przez agencję do firmy potrzebującej pracownika (czyli do pracodawcy-użytkownika) staje się pracownikiem tymczasowym.

Leasing pracowniczy: umowa między agencją a pracownikiem

Agencja pracy podpisuje z pracownikiem umowę o pracę tymczasową / umowę zlecenia. Zajmuje się przy tym:

 • kwestiami naliczania i wypłaty wynagrodzenia,
 • odprowadzaniem podatków,
 • dodatkowymi świadczeniami,
 • szkoleniem pracowników, którzy będą wynajmowani do wykonywania konkretnych usług (tylko w niektórych przypadkach).

Okres zatrudnienia tymczasowego wlicza się do stażu pracy. Ponadto obie strony obowiązuje okres wypowiedzenia. Firma zdecydowana na wynajem pracownika nie musi zawierać z nim odrębnej umowy.

Przy tej formie pozyskiwania pracownika agencja i pracodawca-użytkownik muszą pamiętać, aby delegowany pracownik wyraził pisemną zgodę na wykonywanie pracy dla podmiotu innego niż ten, przez który został zatrudniony. Równie istotne jest uwzględnienie klauzul zabraniających pracownikowi ujawniania, wykorzystywania czy zbywania informacji na temat wynajmującej go firmy osobom trzecim.

Leasing pracowniczy: umowa między agencją a pracodawcą-użytkownikiem

Umowa zawierana miedzy agencją pracy a pracodawcą-użytkownikiem powinna zawierać warunki leasingu pracowniczego, a dokładniej:

 • rodzaju pracy wykonywanej przez wynajmowanego pracownika,
 • kwestie związane z wynagrodzeniem pracownika oddelegowanego przez firmę go zatrudniającą,
 • okresu wykonywania danej pracy na rzecz firmy wynajmującej pracownika,
 • ewentualnej rezygnacji z usług podnajmowanego pracownika (pracodawca-użytkownik w wielu przypadkach może zrezygnować z nich dowolnym czasie, jednak agencja może zaproponować inne warunki umowy uniemożliwiające szybką rezygnację z wynajmowanych pracowników).

Porozumienie powinno zostać sformułowane tak, aby zabezpieczyć interesy każdej ze stron oraz przygotowane w formie pisemnej.

Leasing pracowniczy: wady i zalety

Leasing pracowniczy ma swoje wady i zalety. Decyzję o leasingu należy podjąć po analizie zarówno korzyści biznesowych, jak i utrudnień wynikających z korzystania z tej formy pozyskiwania pracowników.

Leasing pracowniczy – wady

Leasing pracowniczy nie posiada wielu wad, jednak dla przedsiębiorcy mogą być one istotne. Do wad można zaliczyć to, że:

 • w polskich przepisach nie ma regulacji dotyczących zagadnienia jakim jest “leasing pracowniczy”- nie znajdziesz tego sformułowania w aktach prawnych, co jest zalążkiem niepewności, co do racji istnienia tej formy pozyskiwania pracowników,
 • agencje oferujące usługę leasingu pracowniczego korzystają z przepisówustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pracownik działający w oparciu o umowę o pracy tymczasowej nie może pracować na rzecz agencji pracy tymczasowej dłużej niż przez 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy, co jest problematyczne w przypadku, gdy prace nad konkretnym przedsięwzięciem mają trwać dłużej niż 1,5 roku.
 • pracownik po podpisaniu umowy krótkoterminowej zdaje sobie sprawę z szybkiego terminu jej wygaśnięcia, co może się odbić na jakości jego pracy.
 • pracownik tymczasowy wymaga często wdrożenia w obowiązki i nadzoru. Wymaga to zaangażowania w cały proces innego pracownika, który mógłby w tym czasie wykonywać inne ważne dla firmy obowiązki.
 • osoby zatrudniane na podstawie współpracy z agencją pracy tymczasowej mają dostęp do informacji technologicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych dotyczących pracodawcy. W momencie, gdy decydujesz się na pracownika w leasingu, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że do ważnych informacji będzie miała dostęp osoba, która nie będzie długo związana z firmą.

Leasing pracowniczy – korzyści dla biznesu

Bez wątpienia leasing pracowniczy to także wiele korzyści dla biznesu:

 • zostają wyeliminowane wydatki związane z rekrutacją i zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę czy nawet zlecenia, które dla firmy stanowiłyby duży wydatek, a więc firma wynajmująca pracownika oszczędza pieniądze,
 • leasing pracowniczy pozwala na korzystanie z usług agencji pracy w sposób elastyczny, czyli w zależności od aktualnych potrzeb pracodawcy,
 • pracodawca – użytkownik może pozyskać wykwalifikowaną kadrę na interesujący go okres, na przykład skorzystać z pomocy informatyka w momencie, kiedy ten jest na prawdę niezbędny,
 • przedsiębiorca wynajmujący użytkownika nie musi się martwić zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa pracy, ponieważ zajmuje się nimi agencja wypożyczająca,
 • pracodawca wynajmujący pracownika na ogół może łatwo zrezygnować z pracownika tymczasowego, który nie spełnia jego oczekiwań (chyba, że umowa pomiędzy nim a agencją mówi inaczej),
 • pracodawcy – użytkownikowi odpadają sprawy związane z ochroną socjalną pracowników oraz wyliczeniem stażu pracy – zajmuje się tym agencja,
 • ułatwia pozyskanie pracownika w momencie, gdy firma ma trudności finansowe i nie stać jej na zatrudnienie pracownika pełnoetatowego,
 • agencje pracy tymczasowej zajmują się rekrutacją nawet wysoko wykwalifikowanej kadry, a więc pracodawca – użytkownik może zyskać do prowadzonego projektu wybitnego specjalistę, bez konieczności poświęcania wielu zasobów finansowych i czasowych na odnalezienie go.

Podsumowanie

Leasing pracowniczy nie jest formą, z której powinien korzystać każdy z przedsiębiorców. Raczej nie powinna decydować się na niego firma, której zależy na budowaniu trwałej więzi z pracownikiem lub taka, która zajmuje się przetwarzaniem cennych lub wrażliwych informacji, mogących wpaść w niepowołane ręce.

Leasing pracowniczy jest dobrą formą pozyskania pracownika dla firm potrzebujących tymczasowego wsparcia ze względu na wzrost popytu na produkt czy usługę, działalność sezonową czy realizację projektu, który wymaga dodatkowego specjalistycznego wsparcia. Z leasingu pracowniczego mogą skorzystać też firmy, które borykają się z przejściowymi trudnościami finansowymi oraz poszukujące oszczędności.